STRABO care

Երեխաների եւ մեծահասակների մոտ շլության բուժման նորարարական մոտեցումը, որը իր մեջ ներառում է DAVS CARE SYSTEM-ը եւ մշակվել է "Յասնիյ վզոռ"մանկական ակնաբուժական կլինիկաների բժիշկների կողմից
Իմացեք ավելին
մանրամասն տեղեկությունների համար:
+7 495 185-01-82
info@davs.care

Ժամանակակից դիագնոստիկաի մեթոդիկա վիրահատությունից առաջ

Շլության եւ ակնաշարժի վիրահատությունների մաթեմատիկական մոդելավորում STRABO soft

Բարձր հաճախականությամբ ցածր տրավմաին ռադիոալիքային վիրաբուժություն

Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունավետ բուժում

STRABO CARE SYSTEM –

կոմպլեքսային բուժում պացիենտների շլությունով եվ ակնաշարժով, առաջադեմ տեխնոլոգիաների եւ հիմնարար մշակումների հիմման վրա, որը թույլ է տալիս 100% դեպքերում հասնել բարձր կոսմետիկ եւ ֆունկցիոնալ արդյունքի։

STRABO շլության վիրաբուժության մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդը թույլ է տալիս արդյունավետ հաշվարկել ակնախնձորի շրջադարձի մեծությունը աչքի սիմետրիկ դիրքի հասնելու համար, ելնելով յուրաքանչյուր կոնկրետ պացիենտի անհատական առանձնահատկություններից։ Մոդելավորումը թույլ է տալիս նվազեցնել վիրաբուժական բուժման ծրագրված փուլերի քանակը։

Շլությունով պացիենտների մոտ տվյալ ուսումնասիրության օգնությամբ մենք կարող ենք որոշել ճշգրիտ շլության տեսանկյունը հայացքի բոլոր ուղղություիններով,իսկ ակնաշարժով պացիենտների մոտ նիստագմոգրաֆիան թույլ է տալիս բացահայտել գլխի դիրքը, որտեղ բացակայում են տատանողական շարժումները կամ այդ շարժումները նվազագույն են:

Մանկաբուժական ավտոռեֆրակտոմետր Pedia Vision Сare — կրելի սարք է, որը թույլ է տալիս չափել ռեֆրակցիայի ուժը (աչքի օպտիկական համակարգի բեկող ուժը), եղջերաթաղանթի ռեֆլեքսների ասիմետրիան (շլության տեսանկյուն) եւ իրական ժամանակում միջբիբային տարածքը:

Ռադիոալիքային դանակը թույլ է տալիս գրեթե բացառել վիրահատության վնասվածությունը, քանի որ չի կտրում հյուսվածքները, այլ գոլորշիացնում է, ինչն ապահովում է միջամտության ամենաբարձր ճշգրտությունը եւ նվազեցնում է վերականգնողական շրջանը 5 անգամ: Հենց այս տեխնիկայի շնորհիվ է, որ հիվանդը նույն օրը կարող է կարդալ, գրել և դիտել հեռուստացույցը առանց անհարմարության։

STRABO ակնոցները օգնում են վերականգնել զգայական ֆուզիան (ծավալային 3Դ-տեսողությունը) ավելի քան 80% - ով այն պացիենտների համար, որոնց մոտ շլությունը վաղ տարիքում է զարգացել կամ բնածին է եղել: Ակնոցները համալրված են հատուկ հեղուկ բյուրեղային (LCD) ոսպնյակներով, որոնցում, հաշվի առնելով անհատական պարամետրերը, սահմանվում է թարթման ռեժիմը և ժամանակի ինտերվալը: Մաթեմատիկական մոդելավորման աշխարհում միակ ակնաբուժության մեթոդիկան։

Մաթեմատիկական մոդելավորման աշխարհում միակ մեթոդիկան աչքի վիրահատություն

Ախտորոշում և բուժման պլանի կազմում

Ախտորոշման բարձր չափանիշները թույլ են տալիս ճշգրիտ ախտորոշել, բացահայտել հիվանդությունը կամ թաքնված բարդությունը ամենավաղ փուլում եւ ճիշտ նշանակել վիրաբուժական եւ թերապեւտիկ բուժում, կախված շլության տեսակից։

Portfolio Image

Gazelab

Portfolio Image

Pediavision

Վիրահատության մաթեմատիկական մոդելավորում շլության եվ ակնաշարժի դեպքում STRABO soft

Տեխնոլոգիան թույլ է տալիս հաշվարկել վիրահատության ճշգրտությունը մինչեւ միլիմետր տասներորդ բաժինը ՝ հաշվի առնելով հիվանդի աչքի անհատական անատոմիան (աչքի առջեւի առանցքի երկարությունը, միջբիբաին տարածքը, շլության անկյունը, հեռատեսության մեծությունը): Համակարգը մոդելավորում է վիրահատության ամբողջ ընթացքը շահագործման ամբողջությամբ եւ հնարավորություն է տալիս ծնողներին ցույց տալ ծրագրված շահագործման ամբողջական արդյունքը նույնիսկ մինչեւ դրա իրականացմանը։ Անհատական մաթեմատիկական մոդելավորում օգնում է նվազեցնել վիրաբուժության ծրագրված փուլերի քանակը։

Ցածր տրավմատիկ վիրաբուժության մեթոդիկա

Բարձր հաճախականությամբ ցածր տրավմաին ռադիոալիքային վիրաբուժություն

STRABO մաթեմատիկական մոդելավորման համակարգի շնորհիվ մենք կարող ենք կատարել շլության վերականգնման վիրահատություններ ֆանտաստիկ ճշգրտությամբ: Դեռ ախտորոշման եւ նախապատրաստման վիրահատության փուլում, մենք կարող ենք հաշվարկել եւ տեսողականորեն ցույց տալ, ինչ արդյունք կլինի, որքան պետք է վիրահատություններ տվյալ դեպքում։ Ծրագիրը թույլ է տալիս այստեղ եւ այժմ հաշվարկել արդյունքը անհատական պարամետրերով յուրաքանչյուր պացիենտի․ հաշվի առնելով շլության տեսանկյունի չափը եվ նաեւ որոշում է աչքի երկարությունը, պացիենտի ռեֆրակցիան, հեռատեսության կամ կարճատեսության առկայություն կամ բացակայություն, եղջերաթաղանթի տրամագիծը, միջբիբաին տարածքը: Այս բոլոր պարամետրերը գտնվում են մաթեմատիկական եռանկյունաչափական կախվածության մեջ, ուստի յուրաքանչյուր նրբությունը ազդում է արդյունքի վրա: Շլության վիրաբուժության անհատական մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդիկայի արդյունավետությունը համեմատ մյուսների կազմում է ավելի քան 98%:

Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունավետ բուժում

Բուժում

Թերապեւտիկ սխեման մշակվում է անհատապես, կախված աչքերի շարժումների պաթոլոգիաների տեսակից, զարգացման պատճառներից, հոսքի բնույտից եւ այլ պարամետրերից։ Բուժումը կոմպլեքսային է, նախատեսում է պահպանողական և օպերատիվ միջոցառումներ։ Պհպանողական թերապիան ներառում է:

Ամբլիոպիայի բուժումը (Երկդիտակ Օպտիկական Կոմպլեքս — ԲՕԿ);

տեսողության ուղղում;

ակնոցների կրում;

երկդիտակ տեսողության վերականգնում;

տեսողական համակարգի ապարատային եւ դեղորայքային խթանում

Վիդեո ԲՕԿ-ի

STRABO care-ի տեխնոլոգիայի կիրառումը թույլ է տալիս լուծել նույնիսկ բարդ կլինիկական խնդիրներ, արագ, կանխատեսելի, առավելագույն արդյունքով:

Ռեաբիլիտացիա

Վիրահատության արդյունքները 3 օր անց
Глаза через три дня после обычной хирургии косоглазия
Շլության հասարակ վիրահատությունից հետո
Глаза через три дня после высокочастотной радиоволновой хирургии
Մետոդիկայով շլության վիրահատությունից հետո
STRABO care system

Վիրաբուժական բուժման առավելությունները STRABO care system-ի մեթոդով

Հասարակ տեխնոլոգիա

Նորարարական տեխնոլոգիա STRABO care system-ի

Նախավիրահատական հետազոտություն և ախտորոշում

Հաշվի են առնվում միայն շլության անկյունի անհատական պարամետրերը:
Հաշվի են առնվում Gazelab-ի, ակնախնձորի եւ մկանների կառուցվածքի օգտագործմամբ շլության անկյան անհատական պարամետրերը: Օգտագործվում է վիրահատության հաշվարկման մաթեմատիկական մոդելը ՝ STRABO soft-ը, որը թույլ է տալիս ցույց տալ ծնողներին պլանավորվող արդյունքը նախքան վիրահատությունը և նվազագույնի հասցնել վիրահատական միջամտության անհրաժեշտ փուլերի քանակը։

Операция

Տրվում են տվյալներ վիրահատության ծավալի չափաքանակը որը կարող է տարբեր լինել յուրաքանչյուր բժշկի հայեցողությամբ եվ իր փորձի հիման վրա։
STRABO soft-ը տալիս է ծայրահեղ ճշգրիտ անհատական տվյալներ վիրահատությունների ծավալի չափաքանակը, հաշվելով յուրաքանչյուր փուլը։

Ռեաբիլիտացիա

Վերականգնումը վիրահատությունից հետո տեղի է ունենում մեկ ամսվա ընթացքում:
Նվազագույնի հասցնելով հյուսվածքների վնասվածքը եւ վիրահատությունից հետո վերականգնման ժամկետների զգալի կրճատումը 5-6 անգամ:

Արդյունք

Թերուղղում (շլության անկյան թերի վերացում) եվ գերուղղում (երկրորդային հակառակ շլություն):
Կանխատեսվող արդյունքը հենց STRABO soft - ի կիրառումն է, որ մեզ թույլ է տալիս հասնել բարձր ճշգրտության ՝ մինչև 5 աստիճան, այն ճշտության ամենաբարձր ցուցանիշներն են այսօր համաշխարհային պրակտիկայում։
John Doe
STRABO care-ի հեղինակը

Պրոֆեսոր Իգոր Ազնաուրյան

Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, մանկական ակնաբույժ, ակնավիրաբույժ, "Յասնիյ վզոռ" Ռուսաստանում համակարգի մանկական ակնաբուժական կլինիկաների հիմնադիր եւ ղեկավար։

30
30

Կլինիկական պրակտիկայի և գիտական գործունեության 30 տարի

30
30

Մասնագիտական վկայականներ եւ դիպլոմներ

20000
20000

Վիճակագրական արդյունավետության գործառնությունները ՝ 95%

20
20

Ռացիոնալիզատորական առաջարկներ եւ գյուտեր

Անձնական կայք

Յասնիյ վզոռ

Ժամանակակից ակնաբուժության գլխավոր խնդիրն է կատարելության հասցնել աչքի հիվանդությունների ախտորոշման եւ բուժման տեխնիկան, մասնավորապես ՝ կապված երկդիտակ տեսողության խանգարման հետ:

STRABO care — առաջադեմ համակարգ կոմպլեքսաին թերապիայի աչքի հիվանդությունների երեխաների, սկսած ախտորոշման փուլից։ Այն թույլ է տալիս հաջողությամբ հաղթահարել տարբեր ակնաբուժական պաթոլոգիաները, այդ թվում, նրանք, ովքեր նախկինում համարվում եին անբուժել։

STRABO care տեխնոլոգիան, որը կիրառվում է մանկական ակնաբուժական կլինիկաներում "Յասնիյ վզոռ", թույլ է տալիս արագ հարմարեցնել միաժամանակյա տեսլականը եւ լիովին վերականգնել տեսողական գործառույթները բոլոր տեսակի շլությունից։ համագործակցային կոնվերգենցիայի, տարամետ, ուղղահայաց, այդ թվում, փոքր եւ ոչ մշտական անկյան շեղում։

Կարդալ ավելին

Ясный взор
DAVS CARE SYSTEMS

Երեխաների և մեծահասակների ակնաբուժական պաթոլոգիաների կոմպլեքսաին բուժման նորարարական համակարգ

Ясный взор

Արդեն այսօր DAVS-ի նորարարական համակարգն օգտագործվում է մանկական ակնաբուժական կլինիկաների "Յասնիյ վզոռ" բուժական պրակտիկայում, որի 20-ամյա փորձը երեխաների եւ մեծահասակների համար Եզակի մշակումների եւ բուժման մեթոդիկան ճանաչվել է EPOS, ESA, IPOSC, AAPOS համաշխարհային առաջատար ակնաբուժական ասոցիացիաների կողմից:
Հենց DAVS սկզբունքների հիման վրա են կառուցվել "Յասնիյ վզոռ" միջազգային կրթական կենտրոնի ուսուցողական ծրագրերը ։ Այս ծրագրերը հիմք են հանդիսանում ամբողջ աշխարհում IKO համակարգով և Ռուսաստանի Դաշնությունում հետդիպլոմային կրթության համակարգով կենտրոնի կրթական գործունեության համար ՝ պետական նմուշի վկայականների տրամադրմամբ և ՇԲԿ-ի շրջանակներում մասնագետների ուսուցմամբ:
Մեր առաքելությունն է Ռուսաստանի Դաշնության եւ այլ երկրների տարածքում մանկական եւ մեծահասակների ակնաբուժության բուժման միասնական ստանդարտների ներդրումը:

Մանրամասները DAVS care-ի մասին

Կոնտակտներ

Հասցե :

Ռւսաստան, ք․ Մոսկվա
уՓող․ Նեգլիննայա, տուն 18/1
մետրո Տռուբնայա

Կապնվեք մեզ հետ․

+7 495 185-01-82
info@davs.care

Լիցենզյաներ

Մնացի՞ն հարցեր